Menu

Vypracování projektu

Na základě poptávky zákazníka a technické konzultace , která bere v úvahu plochu, orientaci a typ střechy, velikost a charakter spotřeby elektřiny, je se zákazníkem prodiskutována navržená varianta řešení. Následně je vypracována cenová nabídka včetně výpočtu předpokládané návratnosti investice do fotovoltaické elektrárny.

PROJEKT A ENGINEERING

 
Projekt a engineering
renerga solutions s.r.o. zákazníkům poskytuje též kompletní projektovou přípravu pro fotovoltaické elektrárny. Pro výstavbu jednodušších elektráren nejsou vyžadována stavební povolení, v takovém případě je základní technická studie zpracovaná pro zákazníka doplněna o konstrukční detaily související s konkretním místem výstavby. Pro složitější elektrárny vyššího výkonu pak pro zákazníky vypracováváme projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí přípdně pro stavební povolení. Pro zákazníky zajiš'tujeme v rámci tzv.engineeringu též všechny potřebná potvrzení a součinnost s úřady včetně stavebního úřadu. S vydáním stavebního povolení je pak spojeno též vypracování prováděcí projektové dokumentace. V případě zájmu zpracováváme též další projekty a projektové dokumentace z oboru elektro – projekty trafostanic, přípojek, veřejného osvětlení, vnitřních rozvodů budov a další. Pro bližší informaci a cenové nabídky se informujte.
 
Vyřízení administravy, prováděcí projekt
Po odsouhlasení zákazníkem a podpisu smlouvy o dílo je následně je na základě plné moci podána žádost o připojení elektrárny do distribuční sítě. Zároveň je vypracována podrobná prováděcí dokumentace s technickou specifikací všech použitých zařízení ( měniče, panely, akumulátory, atd). Renerga pro zákazníka zároveň připraví všechny potřebné podklady pro obdržení dotací
 
Výstavba FVE, revize
Na základě prováděcí dokumentace je následně provedena realizace výstavby/instalace FVE. Po finální kontrole díla je vypracována revizní zpráva a elektrárna je připravena k připojení k síti.
 
Připojení do distribuční sítě, předání elektrárny
Po připojení do sítě a spuštění elektrárny je provedeno krátké zaškolení obsluhy spojené s pokyny ke kontrole provozu (elektrárna pracuje automaticky, zásahy obsluhy nebo servisu jsou minimální).

Vypracování projektu

Kliknutím na tlačítko "Odeslat vzkaz" souhlasíte se zpracováním osobních údajů podle vyhlášky GDPR.
Loading...