Menu
…

Elektromobilita

Elektromobil představuje vhodné doplnění fotovoltaické elektrárny a výrazně snižuje celkové náklady na elektrickou energii.

Velikost „nádrže“ malého městského elektromobilu představuje zpravidla kapacitu od 15 do 25 kWh. To přibližně odpovídá množství elektrické energie, které od jara do podzimu denně vyrobí střešní fotovoltaická elektrárna instalovaná na průměrně velkém rodinném domě. Náklady spotřeby „paliva“, v tomto případě elektřiny vyrobené ve fotovoltaické elektrárny se mohou pohybovat již od cca 0,20 Kč/km.

Výhody kombinace FVE s elektromobilem

Dříve se vám vrátí náklady

Využijte smysluplně všechnu vyrobenou energii a zkraťte období finanční návratnost investice do fotovoltaické elektrárny.

Dříve se vám vrátí náklady

Využijte smysluplně všechnu vyrobenou energii a zkraťte období finanční návratnost investice do fotovoltaické elektrárny.

Dříve se vám vrátí náklady

Využijte smysluplně všechnu vyrobenou energii a zkraťte období finanční návratnost investice do fotovoltaické elektrárny.

Náklady pořízení elektromobilu

AKUMULACE PRO STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ELEKTRÁRNY

Náklady na pořízení elektromobilu jsou dosud zpravidla vyšší než nákupní cena stejného typu vozidla se spalovacím motorem. K překlenutí tohoto rozdílu je možno využít dotačních výzev např.z programu OPPIK. Prostřednictvím této dotace je možno doplnit případně obnovit též celý vozový park nebo firemní vozovou flotilu. Bližší informace vám rádi poskytneme.