Menu
…

O firmě

Služby renerga solutions s.r.o. směřují k jednomu hlavnímu cíli - ke zvýšení energetické nezávislosti a svobody našich zákazníků a k finančnímu prospěchu, který jim plyne z takto realizovaných investic.

Naše nabídka zahrnuje kromě vlastní dodávky a instalace též možnost zvýšení efektivity technologií obnovitelných zdrojů energie. Ekonomická rentabilita tepelných čerpadel i fotovoltaických elektráren roste s mírou využití tepla a elektřiny pro vlastní spotřebu. Proto naše řešení zahrnují například také možnost akumulace přes den vyrobené energie a to jak tepla, tak i elektřiny, pro spotřebu ve večerních hodinách.

REALIZOVANÝCH ELEKTRÁREN

... včetně ostrovních elektráren a dalších řešení z oblasti energetické nezávislosti a provozních úspor rodinných domů i komerčních a výrobních budov.

REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

V letech 2009 - 2018 jsme pro naše zákazníky úspěšně realizovali více než stovku projektů.

VÁM UŠETŘÍME KAŽDÝ ROK

Běžná domácnost může díky našim řešením ušetřit každý rok 10-15 tis.Kč v závislosti na spotřebě elektřiny v domácnosti

Klimatizace pak představují možnost účinného využití letních přebytků produkce elektřiny pro zvýšení komfortu domácího i kancelářského prostředí. Rekuperační jednotky, které zajišťují znovuzískání jinak nenávratně ztraceného tepla, jsou pak logickou součástí portfolia produktů pro zvýšení úspor a energetické soběstačnosti a nezávislosti.