Menu

Program Úspory energie - Výzva IV.

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.

Otevřená výzva

  • Program Úspory energie - Výzva IV.
  • Čerpání 2. 6. 2018 - 29. 4. 2019
  • Vyhlášeno 29. 6. 2018

Základní charakteristiky

 

 
Kdo může žádat (příjemci podpory)
malé, střední podniky a velké podniky
 
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)
 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč a současně maximálně do výše 15 mil. EUR.
 
Maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2 % celkových způsobilých výdajů
 
Míra podpory u projektu
 
je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
 
je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
 
je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV
 
Míra podpory na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci a na zpracování výběrového řízení
 
je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV
 
je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV
 
je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV
 
Na co lze získat podporu (podporované aktivity)
 
Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 
zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 
modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 
modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
 
realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 
využití odpadní energie ve výrobních procesech
 
snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 
instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 
instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 
instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).
 
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)
dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku), energetický posudek, projektová dokumentace, náklady na organizaci výběrového řízení
 
Specifika a omezení
Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. V rámci této výzvy počet žádostí na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) není omezen
 
Systém sběru žádostí
Průběžný

Pomůžeme Vám vyřídit dotace

Nevíte si rady s dotačními programy? Rádi Vám vše vysvětlíme a zařídíme všechny náležitosti.

Kliknutím na tlačítko "Odeslat vzkaz" souhlasíte se zpracováním osobních údajů podle vyhlášky GDPR.
Loading...