Na co lze uplatit kotlíkovou dotaci?

 • Tepelné čerpadlo včetně nákladů na jeho instalaci

   

 • nová otopná soustava

   

 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest

   

 • projektová dokumentace

   

 • na průkaz energetické náročnosti budovy

   

 • na realizaci tzv. mikro energetických opatření. Zmíněná mikro opatření pro snížení energetické náročnosti budov musí být učiněna, pokud daná budova nesplňuje alespoň energetickou třídu C. Patří mezi ně zateplení střechy, půdy, sklepu nebo podlah. Dále oprava fasády, dílčí výměna oken nebo případná výměna vstupních či balkonových dveří.

   

 • Na tato opatření může žadatel z celkové částky dotace 150 000 Kč využít 20 000 Kč

Podmínky podle krajů

Proč vyměnit svůj starý kotel?

 • Od roku 2014 je zakázáno prodávat kotle 1. a 2. emisní třídy.
 • Od roku 2017 bude mít každý vlastník kotle na tuhá paliva povinnost zajistit jeho revizi a každé dva roky ji opakovat.
 • Od roku 2017 bude mít každý uživatel kotle na tuhá paliva povinnost povolit vstup do kotelny státním úředníkům za účelem kontroly, zda nedochází ke spalování zakázaného odpadu.
 • Od roku 2018 bude zakázáno prodávat kotle 3. emisní třídy.
 • Od roku 2022 bude zakázáno provozovat

Kontaktujte nás

tel.: +420 602 694 316

email: info@renerga.cz

Víme, jak ušetřit náklady na energii Vaší domácnosti ...

dotaznik renerga solutionsChci levnější energii