Co je energetická nezávislost a jak funguje

Jedná se o komplexní řešení soběstačnosti v dodávce elektrické energie. Připravujete stavbu rodinného domu a nejsou k dispozici přípojky veřejných sítí (ostrovní dům) ? Vlastníte fotovoltaickou elektrárnu a chcete využít ve svůj prospěch přebytky z její produkce ? Ačkoliv je váš dům vybaven přípojkou elektro, chcete si vytvořit nezávislý zdroj elektrické energie ? Přejete si elektrifikací své chaty zvýšit její uživatelský komfort ?
Cenovou kalkulaci včetně technického řešení vypracujeme individuálně, dle přesné potřeby zákazníka. Obraťe se na nás a společně najděme řešení...

Hybridní systém

Nabízíme návrh a realizaci hybridních fotovoltaických systémů s akumulací přebytků elektrické energie ze stávajících i nově budovaných fotovoltaických elektráren. Akumulace ve formě elektrické energie (akumulátorové baterie - provoz v nočních hodinách na elektřině závislých zařízení) a ve formě služby (výroba tepla a chladu, ohřev TUV, výroba pitné vody). Cílem zařízení je:

  • Zamezit přetokům vlastní energie do veřejné sítě a přesměrování této energie zpět do objektu s FVE.

  • Zvýšit soběstačnost v dodávce elektrické energie pro vlastní spotřebu.

  • Energetická bilance objektu před instalací a po instalaci systému akumulace

Pro instalaci a provozování hybridních fotovoltaických systémů nejsou potřeba (prozatím) žádná povolení ze strany distribučních společností a ERU. Elektrárnu lze provozovat bez paralelního připojení k distribuční síti s možností ostrovního provozu v nočních hodinách (hybridní fotovoltaická elektrárna HFVE - využití naakumulovaných přebytků energie).

Ostrovní systém

Nabídka návrhu a realizace systémů nezávislosti v dodávce elektrické energie:

  • Ostrovní domy a sídla (možnost vytvoření smysluplného bydlení ve finančně dostupných a krajinově zajímavých lokalitách bez stávajících inženýrských sítí).

  • Rekreační objekty (zvýšení uživatelského komfortu rekreačního bydlení).

  • Zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie v odlehlých (např. horských) oblastech.

  • Zákaznické aplikace (např. zajištění plnohodnotné 3-fázové výkonné sítě za pomoci 1-fázové elektrické přípojky malého výkonu). Individuální řešení dle požadavků zákazníka.

Pro instalaci a provozování ostrovních systémů nejsou potřeba (prozatím) žádná povolení ze strany distribučních společností a ERU a jsou vždy galvanicky oddělené od sítě distributora.